Menu Close

Inday Pamutus na

DanceInday Pamutus na
Place of Origin 
Date 
ResearcherRamon A. Obusan
Contact Person 
Lyrics 
  

GIRLS : Inday Pamutus na, Sa imong mga bistida
Ginsa imong padalhon , si undo imong pamanhon

BOYS : Undo ayaw awaya, si Inday imong asawa
Imo syang awayon amon syang babawion

ALL : Unsaon nimo pagbawi, ginkasal kami sa pari
Unsaon nimo pag-buy-buy, Gi-aslan kami ug baboy
Unsaon nimo pagbawi, ginkasal kami sa pari
Unsaon nimo pag-buy-buy, Gi-aslan kami ug baboy

BOYS : Pahalok ako day
GIRLS : Halok lang sa uban
BOYS : Ikaw may gusto ko
GIRLS : Ngayon ako na ana amay uban
BOYS : Mu halok lang gyud ko day
GIRLS : Ti lagi ko kaiwa akoy gusto
BOYS : Irog-irog
GIRLS : Unsay Irog
BOYS : Irog-irog nganing dyutay

BOYS : Pasayaw ako day
GIRLS : Sayaw lang sa uban
BOYS : Ikaw may gusto ko
GIRLS : Ngayon ako na ana amay uban
BOYS : Mu Sayaw lang gyud ko day
GIRLS : Ti lagi ko kaiwa akoy gusto
BOYS : Irog-irog
GIRLS : Unsay Irog
BOYS : Irog-irog nganing dyutay

BOYS : Pahalok ako day
GIRLS : Halok lang sa uban
BOYS : Ikaw may gusto ko
GIRLS : Ngayon ako na ana amay uban
BOYS : Mu halok lang gyud ko day
GIRLS : Ti lagi ko kaiwa akoy gusto
BOYS : Irog-irog
GIRLS : Unsay Irog
BOYS : Irog-irog nganing dyutay

Leave a Reply

Your email address will not be published.