Menu Close

Kanta Han Pastores – Song

DanceKanta Han Pastores
Place of OriginMercedes , Eastern Samar
Date 
ResearcherRamon A. Obusan
Contact Person 
Other Details 
Lyrics 

TANARA KITA MGA PASTORES
MAKADTO KITA SA BELEN
PAGDUAW TA SENIN BATA
NGA ANAK NI MARIA
IROY BERHIN

KAY ATON SIYA HAHALARAN
USA NGA KORDERO NGA MAHAL
KAY ATON SA IYA TIGAMAN
SAN MESIYAS NGA GAMHANAN

KAY ATON SIYA PAGDADAYGON ININ BATA NGA LANGITNON
KAY ATON SIYA PAGSUSUNDON
SADTON DALAN NGA MATADONG

LUWA:

KAMAKALOOY HAN PAG-ANAK
HAN BERHIN MARIA
DIDTO LA HAN URUKYAN HAN MGA BAKA

KAMI AN PASTORES
KINANHI SA BELEN
PAGDUAW SA BATA
NGA ANAK SAN BERHIN

SA DIYOS IGINSUGO PAGDUAW SA IYA
KAY BASI DANGATON
SAN MAHAL NGA GRASYA

MATAHON NGA BATA
NGA IGIN PAKATAWO
NI SANTA MARIA
SA BELEN NGA BUNGTO
KAY INI NGA BATA
HADI GUD NGA URAY
NGA MAKAGARAHUN

DINHE HA KALIBUTAN MAGHAHADI SIYA
IYA PAGTUTUBSON
MAGPAKASASALA

LUWA:

AN NINO JESUS NATAWO
DIDTO SA BELEN NGA BUNGTO
KAY MAO AN GINDUDUAW
HAN NGATAN NGA MGA TAWO

ASAY TA MAUPAYA
PAGDUAW SININ BATA
KAY BATA NGA GAMHANAN
TAGNA SAN PROPETA

SA BELEN KUNO YAADTO
NASIRING AN PASTORA
SA BELEN KUNO YAADTO
AN MGA REGALO

AYAW KITA PAGLANGAN
DAYON KITA SA UNAHAN
AN GINKANTA NGA MAUPAY
DINHI KITA MAGLIPAY

MAGLIPAY SI KITA NGATANAN
HUMUHUNONG SA KALIBUTAN
KAY NATAWO NA AN GAMHANAN
SI HESUS ANG IYA NGARAN
SI HESUS NGA MANUNUBOS

SALAMT NGA WARAY SUGAD
SADTON IYO MGA GINHATAG
MALBOY KAMO PAGBALSAN
GRASYA SA DIYOS WARAY KATAPUSAN

Leave a Reply

Your email address will not be published.