Menu Close

Pananaliksik sa Sayaw (Folk Dance Research)

Bakit importante ang pananaliksik ng sayaw?

Alamin natin ito sa ating ikatlong serye ng ROFG Dance Master Series kasama sina Ernesto Cortez, Raul Nepomuceno Jr., at Marciano Viri.

Tuklasin natin yan sa ARTS ONLINE : TALK Kasama si Kuya Art.

Leave a Reply

Your email address will not be published.