Menu Close

Pastores Tolosa – Song

DancePastores Tolosa (Pastores Ha belen)
Place of Origin 
Date 
ResearcherRamon A. Obusan
Contact Person 
Other Details 
Lyrics 

SONG 1

MAGKAS-KAS, MAGTUK-TUK
BANDURYA UG PLAUTA
GIMBAL UG SISTA
TANA SA BELEN

SONG 2

MAUPAY NGA PASKO TAGBALAY
NAKANHI KAMI PAGKILIPAY
DIRI UNTA NINYO IKABUDLAY
ANG PAGHAPIT MADALI-AY

SONG 3

KAMI AN MGA PASTORES
HA BELEN AN AMONG TUYO
MAGLIPAY, MAGTAWA-TAWA
KON AN HAYOP MAGTAMBOK NA

SOLO: (MALE)

AN AK NAGBIBIDUAN
KON MAWAWARAN HAYUPAN
KON NAMAMATYAN SUGAD MAN
HA BUKID O KAGURANGAN

VERSE:

PASTORA 1

MGA KASANGKAYAN
SINABOT BA KAMO?
AN HUROB-HUROB
DINHI SA KAMPO?
SIGURO LA SA PAGSABOT KO
MAY NAHITABO NGA SOSESO!

KAY BISAN AN KAMANAMPAN
NAGPANGUWANG NGA TANAN
SUGAD MAN AN KATAWHAN,

KATAMSIHAN, NAGKALUPAD
SAN IRA PUROY-ANAN.

PASTORA 2

TUNOOD SINI NGA ASOY MO
NGA HUROB-HUROB DINHI SA KAMPO
NGA SIGURO MAY ADA KASO
NGA MAY ADA IG-AANUNSYO

PASTORA 3

KAY KON AMO ITO AN IYO HINKIT-AN
NGA IYO LA HIN BATIAN
SIGURO AMO ITO AN GIN-TAGNA-AN,
NGA MAY NAKANHI SA KALIBUTAN

PASTORA 4

AMO ITO AN KARUYAG KO,
NGA ISAIAS IGIN PULONG,
NGA SA KALIBUTAN MAY KIKITA-ON,
USA NGA BATA MARAHALON

PASTORA 5

AMO ITO ANG KARUYAG KO,
NGA KITA NGA WALO, MAPAKADTO,
SINI NGA NOTISYA PANGINANO,
KAY BANGIN LA MAO NA AN VERBO
KAY SA AKON, HUNA-HUNA,
INI NGA HUROB-HUROB,
WARAY IBA, AMO NA GUD AN MESIYAS,
NGA TAGNA SAN MGA PROPETA.

PASTORA 6

AYAW NA KAMO PAGRUHA-DUHA,
NAG ITO NGA BATA NATAWO NA,
NGA SI MARIA IGIN PAHAMTANG
SAN MGA ASOY NI ABRAHAM.

PASTORA 7
KUN SUGAD,
GABAY TA LA PAGKANTAHAN,
ITO NGA BATA NGA PALARAN,
KAY AMO ITO AN HINUNGDAN, S
ANA KAGAB-I NGA IYO GIN KIT-AN.

PASTORA 8

MAGSAYAW KITA UG MAGKANTA,
PAGLIPAY SINI NGA BATA,
KAY AMO NA AN GINOO,
NGA GIN PAKATAWO SA DIYOS AMAY TA.

PASTORA 9

KUN TINO-OD MAN
ITO NGA IYO PULONG,
NA AMO NA ITO SIYA
AN MAKAGARAHUM,
SAYAWAN TA SIN ADORASYON,
AN MESIYAS NGA DARAYEGON,
DIRI TA NALA IG RUHA-DUHA,
KAY AMO NA ITO SIYA,
BUSA TIKANGAN TA
MGA PASTORES NGA KA-USA,
PAGKANTA SIN KALILIPAY
NGA WARAY SAMA

SONG:
KAMI AN MGA PASTORES…

PASTORA 10

BAGA AKO SIN NAPAPA-USA,
SAN KAGAB-I NGA ARINGASA,
KAY AN ESTANSYA SAN MGA BAKA,
MASYADO SIN KAMAPAWA.

PASTORA 11

AMO PA INI DUMATONG
NGA DAKO NGA UROSAHON,
KAY SAN KAGAB-I
NGA NAKITA NAKON,
DAW DALUGDOG SA PANGANURON
….AN ANGHEL?!

ANGHEL

PASTORES NGA HINIGUGMA,
ININ PULONG KO PAMATI-A,
AKO YANA USA NGA EMBAHADA,
SA IYO PAGNOTISYA,
DIRI KAMO KULBA-ON,
SAN KAGAB-I NGA UROSAHON,
NGA SAN KAGABI-HON,
NAGPAKATAWO SADTON DIOSNON,
DIDTO SA PORTAR SA BELEN,
IGIN ANAK AN WARAY LAIN,
BATA NGA WARAY TANDING,
URUDGOD NGA WALAY BILIN,

KADTO KAMO PAGDAGMIT,
SA PAG-UROG UG PAGDAYEG,
BATA ITO NGA WARAY SANGLIT,
HADI SA TUNA UG SAN LANGIT,
BUSA IYO GUD TUMANON,
INI NGA PULONG NAKON,
SA SABSABAN IYO KADTOON,
AN MESIYAS NGA DARAYEGON.

PASTORA 12

KAMALILIPAY SININ KAGABI-HON,
MAHIMAYA-ON NGA WARAY TUPONG,
NGA NATAWO BATA NGA GAMHANAN,
SUMAT SAN KA-ANGELESAN.

PASTORA 13

SUGAD HAN MGA ANGELES,
MGA TRONO, KORTESANO SA LANGIT,
NAGLILIPAY SIN WARAY SANGLIT,
SININ HIMAYA NGA WARAY HINGPIT.

SONG 4

PORMERITO KARE-KARE
TEMPLOHAN MGA PASTORES
BULIGAN MO KAMI-KAMI
HAMAYA NGA WARAY SANGLIT

MAGLIPAY-KITA, MAGLIPAY KITA
MGA PASTORES HA BELEN
MANG-NUAN NATON
MANGNUAN-NATON AN MGA GINHAYPAN

SAGALAS Y PASTORES
VENID, VENID
LLEGDAD, LLEGDAD
Y AL NINO QUE HA NACEDO
FESTIVOS SALUDAN

VENID, VENID
LLEGDAD, LLEGDAD
Y AL NINI QUE HA NACEDO
FESTIVOS SALUDAD

SALUDAD, SALUDAD

VERSO:

DEVIL:

BWA..HA..HA..HA….!!!

ANO ITO NGA IYO GIN IISTORYA,
NGA IYO GIN HUHUNTA,
AYAW KAMO HITO PAGTU-O,
HADI SA LANGIT SI LUCIFER!!!
BWA..HA..HA..HA…!!!
AMO AKO AN TOTOO,
MAGBURUHAT HAN MGA TAWO

PASTORA 14

KAY SADTO NGA NAGNOTISYA,
ANGHEL GUD SA GLORYA,
KAY ITO NGA IMO ITSURA,
HARAYO SIN PARTE SA IYA,
AYAW KAMI PAGLINGURI,
NGA SA LANGIT IKAW AN HADI,
KAY BISAN ININ IMO KORTE,
ININ PAKO MO,
KANAN KULALAPNIT
NGA MAANGHIT LA PIRMI

DEVIL:

AH.. KAY DIRI MAN KAMO MATU-O,
NGA SA LANGIT AN PAGHADI KO,
MAGBANTAY NGA TANAN KAMO,
MAGAMIT AKO HAN GAHUM KO.

PASTORA 15

BISAN AKO NGA BABAYI,
DIRI AKO NAHADLOK SA IMOTARHUG,
HALAS KA GUD NGA PIRMI,
AN PARAISO IMO GIN PIRDI, LAKAT!
AYAW PAG-ULANG-ULANG,
KANAN GINOO KA PINANHINGILNGAN,
AN DIYOS IMO INATUHAN,
HAN WARAY PILOS MO NGA BATASAN.

DEVIL:

TA! KAY AMO MAN ITO
NGA DIRI KAMO NATU-O,
NGA SA LANGIT AN PAGHADI KO,
MAGBANTAY NGA TANAN KAMO,
KAY GAGAMITON KO AN GAHUM KO.
BUSA, MAKADI AKO,
PAGWAWAD-ON KO ITO NGA VERBO!!
BWA..HA..HA..HA…!!!

PASTORA 16
YANA, KAY AADTO NAMAN
AN PANULAY NGA BANYAGA,
PAGPADAYON KITA,
PAGDU-AW SA DIOS-NON NGA BATA

ALL:
MAGSARAYAW!!!

SONG:
KAMI AN MGA PASTORES….

SONG 5

PASTORES, PASTORES
PASTORES KAGIKAN KITA
NGADTO HA BELEN
NGADTO HA BELEN

SOLO: (FEMALE)

AN BATA, AN BATA NATAWO NA
HA BELEN, HA BELEN NGA LUGAR
NAGSIRING ADTON ANGHEL
NGA HADI HA ISARAEL
HADI HA ISRAEL

SONG 6

IYA MANANABONG
AN ADLAW TIDUGANG
AN MANOK NAGKANTA
TANA KAGIKAN
KAGIKAN, KAGIKAN, KAGIKAN KITA
KAGIKAN, KAGIKAN, KAGIKAN, KITA

SOLO: (MALE)

AKO BUOT MAGDARA KASTANYAS UG KAHEL

AKO AN AKON HAYUPAN
AN MAUPAY AN TUBO

AKO GATAS UG DULCE
UG USA NGA RABEL

SONG:
MAGKASKAS….

SOLO: (FEMALE)

SA ALAS DOSE HAN TAKNA
MAY NATAWO SA PASUNGAN
GUI TAKNA UG GINALUGDAN
MANUNUBOS SA KALIBUTAN

SONG 7

MAHAL NGA SENYORA
IKADI AN BATA
KAY KAMATAHUM LA
PAGDADAYEGON T

Leave a Reply

Your email address will not be published.