Menu Close

Pastores Tobog – Song

DancePastores Tubog
Place of Origin 
Date 
ResearcherRamon A. Obusan
Contact Person 
Other Details 
Lyrics 
PASTORES A BELEN VAMOS CON ALEGRIA ABER AMOS TAMBIEN EL HIJO DE MARIA ALLI, ALLI VAMOS PARA HESUS ALII, TAMBIEN CON VIDA NOSOTROS EN BELEN EN MEDIA NOCHE UNA BIRHEN PARERA SI! ALEGRIA LOS PARTORCITAS EL KENAR SE DIOS SE RA KAMI AN PASTORES NA KAYUMANGIHON TUBO SA TUBOG KAYA KAMI MAGAYON AN TINDOG NAMING INI KUNG MINA IYOM-IYOM DAING SOLTERO NA DAING MAOYON KUNG MINASALIMBAD AN DIWA NING MATA DAING SOLTERO NA DAI MADANGKA AN TINDOG MING INI NA APOSTORADA ANG ARTET MUSIKA PURNI NANG MAOG-MA KAMI ANG PASTORES SA ROMA NING ALBAY PAROKYAN NIN OAS KAMI’Y NASASAKPAN KAMI’Y NAGLILIBOT SA BANAWAN NGONIAN HULI TA NAMONDAG SA KAGURANGNAN PAARAM –PAARAM KAMI MADUMAN NA MADUMAN NA KAMING MGA PASTORES SA MASALING TAON KITA MAGKIRITA SA DISYEMBRE NAMAN KITA MAG OROGMA PAARAM – PAARAM KAMI MADUMAN NA SA DISYEMBRA LIWAT KITA MAGKIRITA TRA-LA-LA LA-LA-LA-LA-LA LA-LA-LA-LA-LA…

Leave a Reply

Your email address will not be published.