SERIES

ROFG DANCE MASTERS SERIES

Ating tuklasin ang mga sayaw na sumasalamin sa galing, tapang at kagitingan ng sining. Sama sama nating ipagbunyi ang pagkakakilanlan ng bawat Pilipino. Alamin natin ito sa ating apat na serye ng ROFG Dance Master Series kasama sina Ernesto Cortez, Raul Nepomuceno, Jr., at Marciano Viri.

Tunghayan natin yan sa ARTS ONLINE: TALK kasama si Kuya Art.

ROFG Dance Masters Series : Episode 1

“Tatak ROFG”

ROFG Dance Masters Series : Episode 2

“Katutubong Sayaw”

ROFG Dance Masters Series : Episode 3

“Pananaliksik ng Sayaw”

ROFG Dance Masters Series : Episode 4

“Tanghal Sayaw”

UGAT AT UGNAYAN

Let us hear the stories of some ROFG members as they share their humble beginnings, recollect tales of memorable experiences and performances, and their stories of inspiration, passion, and promises for Kuya Mon and the ROFG.

Ugat at Ugnayan

“Unang Yugto”

Ugat at Ugnayan

“Ikalawang Yugto”

iSayawSaliw – Volume 1

Music and Dances from Philippine Countryside

𝐢𝐒𝐚𝐲𝐚𝐰𝐒𝐚𝐥𝐢𝐰 (iSayaw sa Saliw ng Musikang pang Rondalya) is a collaborative project between Musicondalla OPC and @Ramon Obusan Folkloric Group to preserve and promote Philippine folk dances accompanied by rondalla music in the internet age.