Menu Close

Giduaw sa tulo ka hari – Song

DanceGiduaw sa tulo ka hari
Place of OriginCebu
Date 
ResearcherRamon A. Obusan
Contact Person 
Other Details 
Lyrics 

GIDUAW KARON SI HESUS SA TULO KA MGA HARI
WALAY TAWO NGA NAGTUDLO
BITOON ANG GAMANDU

SA PAG ABOT SA BELENGI GINANGRAN SA BELEN
MAY CAMALIG NGA BINETYA-AN KANG MARIA GIANGKAN

GINATALI WALA NILA NI JOSEPH UG NI MARIA
UG DIDTO KANG GIDAD-AN NI SISNSO MIRA BULAWAN
UG ANDAM NILA HALINA KANG JESUS DIOSNON NGA BATA
NGA MA-O KA NA SI HESUS NGA ATONG MANUNUBOS

ANG MGA ANGELES NAGKANTA SA TULO KA HARI NANSIMBA
NA NGUROS ANG IMPIERNO SA ILANG PAG KA HIBALO
KAY NATAWO ANG MESIYAS NGA MITUBOS UG NAGBAYAD

ANG LANGIT DAW GISARHAN
SA PAGKASALA NI ADAN
GITALI WADAN NILA NI JOSEPH UG NI MARIA
ANG MANUNUBOS SA KASALANAN SA MGA KALIWAT NI ADAN

ADIOS INAHAN KO
KAMI NANAMILIT NA
ANG ATONG IKABILIN SI JOSEPH UGANG BIRHEN

ALABADOS NI ALABADO SI HESUS ATONG GINO-O
UG SI MARIA NGA BIRHEN
PORSYEMPRE SI AMA SA AMIN

Leave a Reply

Your email address will not be published.