Menu Close

Pastores Oppus – Song

DancePastores Oppus
Place of OriginOppus , Southern Leyte
Date 
ResearcherRamon A. Obusan
Contact Person 
Lyrics 
  

“KAMING MGA PASTORES” (SONG 1 – ENTRANCE)

Kaming mga pastores
ani-a naglipay, nagkanta,
nag-uban ta buligi kami
tungod ning takna-a bulan sa kalipay adunahan og buligi kami

VERSE: (FOR PANARIT)

MARIA:
Jose asa na man kita paingon
kay sakit na kaayo akong tiyan

JOSE:
Maria ayaw kabalaka kay
didto sa unahan
adunay kabalayan

JOSE:
Inyong tagbalay
sarong ba kaming makapahulay
gaatubili pasak – on
sa nyong balay

TAGBALAY:
Ha kinsa ka ron
ga alingogngog

JOSE:
Kami si maria ug Joseph
mahimo ba imong padayunon?

TAGBALAY:
Dili ko gusto ug walay padayunan
hala pahawa kamo
ngadto kamo sa unahan

JOSE:
Tara maria didto kita sa unahan
kay adunay kamalig sa baka
kay adto ko ikaw pagpahulaya

“NIINING GABI-I” (SONG 2 – BY 2 PASTORES)

Ug unsa kahay
niining gabii
gabii nga malipayon
gabii nga malipayon

ug unsa kahay hinungdan niini
ang kalanggaman nagmayaman
ang kalanggaman nagmayaman (repeat 2x)

VERSO I: (BY 2 PASTORES)

PASTORA 1:
Higala hunong una kita
kay dahang pagkatingala ning kometa
a ning subong kay sukad
sa kong paghabata
karon lang ko makakita
ug bitoon nga sama niana

PASTORA 2:
Mao saba higala sukad
sa akong pagkabata
karon lang ko makakita
ug bitoon nga sama niana

PASTORA 1:
Ang maayo niini
magbuhat kitag dalan
niing kay basi makapalgan
sa atong mga kauban

PASTORA 2:
Kaylabing mayo

“KALIPAY” SONG 3 (BY ALL PASTORES)

Kalipay nga dili samahan
ang ginabati ninyo tugtan
dalan na among na dungog
ug sa ka langit imong nga tingog
kanamomaoy na kaadnan
sa paglakaw ning kadalanan (repeat)

VERSO II (BY 5 PASTORES)

PASTORA 1:
Hanahia nga pastores
ngamong nag maligon kana

PASTORA 2:
Maglipay kami nagkanta
kay nagpakatawo na ang mesiyas

PASTORA 1:
Kinsa nga nag natisya
ka ninyo nga nagpakatawo na ang mesiyas

PASTORA 3:
Mga higala maayo ba kami
muuban kay ninyo

PASTORA 4:
Si gloria ang mag una
kay maog nakatultol niing dalana

PASTORA 5:
Dili maayo si gloria maguna
kay ako ang maguna
kay ako ang makatuod niing dalana

ALL:
Maog labing maayo

“BUSA KITA” SONG 4 (BY ALL PASTORES)

Busa kita
Magdali sa atong paglakat
Paglakaw bosi ngadto sa belen
Aron sa pagduaw kaninyo jesus. Ninyong mesiyas
Niño Emmanuel (repeat 3x)

DEMONYO – SONG 5 (BY DEVIL – MONKEY)

Impiyerno
akong si lucefer
lukaton na gingharian
ning anhi sa kalibutan
agtintal sa katauhan,
ako lawas nabuhi
nilapos sa ngalan ko
kay kalag sa impiyerno
sugkatan mo sa pagayo (repeat)

VERSE IV – BY DEVIL

Hahahahahaha!
ako si satanas
pagdagan labing hinaot
kapilya daghang nangalingkod
tumahanibag mga tauhan

hahaha!
ay mayo niini maghalat ning dalan
mao ang pastores nga higala.
hahaha!

“NAGTALA NA” SONG 6 (BY PASTORES)

Nagtala na
Pagduaw sa mesiyas
Ana-a sa portal sa belen
Si Joseph og ang birhen
Pagdu-aw sa batang diosnon
Nakatan-aw ning gabi-ihana
Mao kini ang kina-ugao
Sa zkahumok og sa kagu-ol

LABIHON – SONG 7 (BY ALL PASTORES):

Labihon nato
Ang paglakat aron
Sa belen na makita na wad – un
Ang atong kapoy napaso na
Ang paghulay labihon nato
Ang paglakaw aron sa belen
Makita na kay sa belen
Natawo na si Jesus ang atong manunubos

VERSE V – (BY 3 PASTORES)

PASTORA 1:
Hunong una kita mga higala
Kay wala nako mahasabot
Niining dalanan

PASTORA 2:
Dalan palagi ko
Nga wala ko makasabot
Niining dalana
Kay kaming tauhan
Sunod halas ug sigbin
Busa pahawa

PASTORA 3:
Busa mga pastora magpadayon kita

ALL:
Ma-oy labing ma-ayo

LABIHON NATO – SONG 8 (BY ALL PASTORES)

Labihon nato
Ang paglakat aron
Sa belen na makita na wad – un
Ang atong kakapoy
Napaso na ang paghulay
Labihon nato ang paglakaw
Aron sa belen makita na
Kay sa belen natawo na si Jesus ang atong manunubos
VERSE VI – (BY 4 PASTRORES, DEVIL AND ANGEL)

PASTORA 1:
Hunong una ta mga pastores
kay wa nakasabot niining dalana

PASTORA 2:
Daan pa lagi ko wa na pud ko nakasabot
kay wala nako makatultol niining dalana

PASTORA 3:
Ang maayo niini mangadyi kitag para alis-is
kay naay naga alis-is nga atong kontra

PASTORA 4:
Mga higala pasaylua ko sa mga tigulang
kay ang mga pronobris nalang ang nagdaghan

DEMONYO:
Ha ha ha ha ha ha!
ha! Mga pastores akong gipang-ilad

PASTORA 3:
Kabalo na mi ngad to kay natawo na ang niño

DEMONYO:
Ha ha ha ha! Kung mao kana
duyog kamo kanako aron kaninyo makalagpas

PASTORA 2:
Ang maayo niini muuban na lang kita niing tauhana

PASTORA 1:
Apan dili kami moto-o kaninyo
kay imong sungay yawa ka nga panuway

DEMONYO:
Ha ha ha! Dili ako manunuyot apas muuban akong
buhi nga mananangga og uban pa sa bathala

PASTORA 5:
Dili kami moto-o kaninyo kay ikaw imong nawong murag unggoy
og mong halas nga tiil murag baboy

DEMONYO:
Ha ha ha ha! Og mga bata nagpupurig di moto-o og di pahatulan
ha ha ha ha!

PASTORA 5:
Ang maayo niini muoban na lang ta niining tauhana

DEMONYO:
Maayo kining bata-a ha ha ha ha!

PASTORA 6:
Mga pastores magpadayun kita sa atong destino
dili nato toohan ning tauhana hala pahawa!

ANGHEL:
Ikaw demonyo pahawa ayaw tintala ang pastores
mga pastores mga higala nako ako lang
tooha kay ako lang nakatultul niining dalana

ANG NGALAN KO – SONG 9 (OFFERING BY ALL PASTORES)

Ang ngalan ko si ______________
nga pobre gayud nga pastora
nga ana-ay dala nga gaza
señora kalawata (repeat 4x)

VERSE VII

PASTORA 1:
Karon humanag inintriga sa atong mga gasa
managsayaw nasad kitag magkanta
sa munogsakang dyosnong Birheng Maria

ALL:
Mauy labing maayo

MAGSAYAW KITA – SONG (ALL)

Magsayaw kita ug mgakanta
niining karung taknaa
kay ani-a nagpakatawo na
ang ginatakna sa mga propeta

busa atong sayaw sayawon
atong kanta kantahon
ngani abot ning unlan
labi na gayud sa iyang gihigdaan

daigon ta ug sa uyugan
sa usa ka makadyosnon
sa pasak-on sa kalibutan
si maria ang inahan

ingon man ang kalanggaman
nga nag-awit ug nagsamahan
sa mga sanga naglukso-lukso
nagpaila na ang mesiyas natawo na

PASTORES OPUS

“KAMING MGA PASTORES”

KAMING MGA PASTORES
ANI-A NAGLIPAY, NAGKANTA,
NAG-UBAN TA BULIGI KAMI
TUNGOD NING TAKNA-A BULAN SA KALIPAY
ADUNAHAN OG BULIGI KAMI

“NIINING GABI-I” (SONG)

UG UNSA KAHAY
NIINING GABII
GABII NGA MALIPAYON
GABII NGA MALIPAYON
UG UNSA KAHAY HINUNGDAN NIINI
ANG KALANGGAMAN NAGMAYAMAN
ANG KALANGGAMAN NAGMAYAMAN

SONG: “KALIPAY”

KALIPAY NGA DILI SAMAHAN
ANG GINABATI NINYO TUGTAN
DALAN NA AMONG NA DUNGOG
UG SA KA LANGIT IMONG NGA TINGOG
KANAMOY MAOY NA KAADNAN
SA PAGLAKAW NING KADALANAN

SONG: “BUSA KITA”

BUSA KITA
MAGDALI SA ATONG (PAGLAKAT/PAGLAKAW)
BASI NGA ADTO SA BELEN
ARON SA PAGDUAW KANINYO JESUS.
NINYONG MESIYAS NIÑO EMMANUEL

DEMONYO:
IMPIYERNO GIPUY-AN
SI LUCEFER NA GINGHARIAN
NNG ANHI SA KALIBUTAN
NAGTINTAL SA KATAUHAN,
AKO LAWAS NABUHI
NILAPOS SA NGALAN KO
KAY KALAG SA IMPIYERNO
SUGATON MO SA PAGAYO

SONG:
LABIHON NATO
ANG PAGLAKAT ARON
SA BELEN NA MAKITA NA WAD – ON
ANG ATONG KAPOY NAPASO NA
ANG PAGHULAY LABIHON NATO
ANG PAGLAKAW ARON SA BELEN
MAKITA NA KAY SA BELEN
NATAWO NA SI JESUS
ANG ATONG MANUNUBOS

OFFERING SONG (ANG NGALAN KO)

ANG NGALAN KO SI ______________
NGA POBRE GAYUD NGA PASTORA
NGA ANA-AY DALA NGA GAZA
SEÑORA KALAWATA

“NAGTALA NA”

NAGTALA NA
PAGDUAW SA MESIYAS
ANA-A SA PORTAL SA BELEN
SI JOSEPH OG ANG BIRHEN
PAGDU-AW SA BATANG DIOSNON
NAKATAN-AW NING GABI-IHANA
MAO KINI ANG KINA-UGAO
SA KAHUMOK OG SA KAGU-OL

Leave a Reply

Your email address will not be published.