Menu Close

Pastores Panarit – Song

DancePastores Panarit
Place of OriginTaft, Samar
Date 
ResearcherRamon A. Obusan
Contact Person 
Other Details 
Lyrics

 

KAMI AN MGA PASTORES
SA BELEN ANG AMONG TUYO
MAGLIPAY MAG TAWA TAWA
KON AN HAYOP MAG TAMBOK NA

PASTORES KA OROPOD KALAKAT KITA BORONYOG
ATON PAG MO ABOTON
ADTON BATA NGA MOBANTOG

PASTURA EGPAKITA
ADTON TAGSA TAGSA
KAY NALIPAY NGA WARAY SAMA
KAY NATAWO NA AN BATA
KAY NATAWO NA AN BATA

VERSO:
AN NGATANAN NAG DADARA
HAN EG HAHALAD HAN MESIAS
KAY PAG DOAW , OG PAGSIMBA
HAN MARAHALON NGA BATA

AN NGATANAN NGA MGA ANGELES
NAGKAKANTA OG NAG AAWIT
SADTON TINGOG NGA MAG TIL-ES
BANTUGAN HADI SA LANGIT

VERSO:
DAMO NA NGA MAG TARAKNA
BANTUGAN MGA PROPITA
KAY GAMHANAN WARAY IBA
MAGBUROOT HAN TUNA

MAGLIPAY KITA NGATANAN
HOMOHONONG SA KALIBUTAN
KAY NATAWO NA AN GAMHANAN
SI HESUS AN EYA NGARAN

DAYGON TA SI HESUS NGA MANUNUBOS, NGA MANUNUBOS
SIYA AN MANUNUBOS
AN ADLAW TIDANGAT
AN MANOK NAGKANTA
TANA SA BELEN

KAGIKAN KAGIKAN
HALA KAGIKAN, NGADTO HA BELEN

VERSO:

AKO EN OSA NGA PASTURA
NAG ENOP AKO KANINA
NGA NATAWO NA AN BATA
HADI SA LANGIT SA TUNA

VERSO:

LARGO AKO KINOLBA
KALIPAY NGA WAY SAMA
KAY NA TAWO NA AN GAMHANAN
HADI SA LANGIT SA TUNA

RIKI TINTIN REKITIN AY KAMA TAHUM LA PAG DAYEGON UNTA

VERSO:

MAHAL NGA SENORA
EKADI AN BATA
AY KAMATAHUM LA PAG DAYEGON UNTA

PAG DAYAGON UNTA
PAG DAYEGON UNTA

Leave a Reply

Your email address will not be published.