Menu Close

Sampaguita

DanceSampaguita
Place of Origin 
Date 
ResearcherRamon A. Obusan
Contact Person 
Lyrics 
  

Sampaguita ng aming lipi
Bulaklak na sakdal ng yumi
Ikaw nga ang siyang pinili
Na sagisag ng aming lahi

Ang kulay mong binibusilak 
Ang diwa ng aming pangarap
Ang iyong bango’t halimuyak
Sa twina’y aming nilalanghap

O, Bulaklak na nagbibigay ligaya
O, Paraluman, mutyang Sampaguita
Larawang mistula ng mga dalaga
Ikaw ang tanging bituing
hiraman ng kanilang ganda

Ang yong talulot ang siyang tunay
Mga bubuyog nililigiran ka
Kung sa dalagang sinisinta
Araw gabi’y lagging sinasamba

Leave a Reply

Your email address will not be published.