Menu Close

Silent Night – Lalawigan – Song

DanceSilent Night
Place of OriginLalawigan , Eastern Samar
Date 
ResearcherRamon A. Obusan
Contact Person 
Other Details 
Lyrics 

KAGAB-IHON, MAMINGAWON
NATAWO AN D’YOSNON
HAN IROY MAPAINUBSANON
KATUTNGA HENEN KAGAB-IHON
AN TAWO MAGLIPAYON
NATAWO AN HADI NATON

MAGLIPAY HI KITA NGA TANAN
HUMUHUNONG HA KALIBUTAN
KAY NATAWO NA AN GAMHANAN
HI HESUS AN IYA NGARAN

HESUS NGA MATAM-IS
NGA WARAY HINSANGLIT
NGA DADAYAW KA
HAN TUNA UG LANGIT
BUKAS NGA INOLPOT
NGA WARAY HINDUM-IT
NGA GINDADAYAW KA
HAN MGA ANGHELES

AY TAWO PAMOROBOOTA
AN NAKATUROG PUKAWA
HA BELEN BASE MAKITA
ADTO NA TAWO NGA BATA

LIPAY MGA TAWO PAGIROG HIN GUGMA
SA DIYOS NATAWO NA
AN BATA HA BELEN

BATA NGA LINGITNON
NGA ANAK SA DIYOS
BAYSAY WARAY SUGAD
AN BATA HA BELEN

LIPAY….

BATA MANUNUBOS
ANAK NI MARIA
NGA VIRGEN GUIHAPON
AN BATA HA BELEN

LIPAY….

BATA MANAN-UG
KAN JOSEP INANAK
BANA NI MARIA
AN BATA HA BELEN

LIPAY….

BATA ARAMPOAN
DIYOS NGA MATU-OD
SI HESUS AN NGARAN
AN BATA HA BELEN

LIPAY….

BATA SIRINGBAHON
PUNO HIN KALIPAY
SAMAD HIN HIGUGMA
AN BATA HA BELEN

LIPAY….

HESUS MANUNUBOS
NATAWO HA BELEN
ANGELES NAGSINGBA
KAY ANAK SA DIYOS

Leave a Reply

Your email address will not be published.